Björnlandets Nationalpark

I Björnlandets Nationalpark finns ett stycke ursprunglig skog bevarad. En gång i tiden såg all skog i det här landet ut ungefär så här. Nu har många skogar ersatts med artfattiga produktionsskogar. Med större insikt om hur vi gynnar den biologiska mångfalden kan säkert en hel del av våra produktionsskogar aktivt skötas på ett sätt så att de får högre naturvärden.