Zwahlenska Miljömetoden

Om uppfinningen

Vad kom först, hönan eller ägget? Jag vet att min uppfinning är sprungen utifrån mitt eget behovet av Sunda Rum. Det var så jag kom på det: mönster på äkta trä – en designupplevelse på ett sunt material. Det fanns inte, men jag behövde det… Därefter kom uppfinningen. Hur skulle det göras? I stor skala naturligtvis så att produkterna kunde komma många till del. Själva uppfinningen var mer av ett utvecklingsarbete. Utifrån detta kläcktes visionen att rädda regnskogen.  Nu efter tio år är syfte med uppfinningen tydligt: att värna den biologiska mångfalden genom att sälja och tillverka designat trä. Syftet med produkterna är att skapa Sunda Rum.

Behovet av sunda byggmaterial ökar. Uppfinningen mönster på trä möter detta behov. Materialet är inte bara sunt det är dessutom estetiskt tilltalande. Tidigare har all ådringsmålning och dekorationsmålning utförts efter att träinredningarna kommit på plats. Med min uppfinning sker dekorationsmålningen före uppsättning, vilket ger en betydande rationalisering av arbetet. Kombinationen djuptryck, flexografi och industriell ytbehandling löser problemet att kostnadseffektivt mönstertrycka solitt trä. Uppfinningen skyddas av patent, designskydd och föranvändarrätt. Mönstren skyddas av upphovsrätten och designskydd.

DSCF7039

Tillverkning av tropiskt trä – Wenge

Om produkterna och metoden

Produkterna tillverkas enligt den patenterade Zwahlenska miljömetoden.

Produkterna är inredningsträ: dekorationspaneler, akustiktak, akustikväggar, lister, ribbor och balkar. Med produkterna skapas sunda rum med miljövänliga material för vägg, tak, spaljéer, fönstersmygar och konstruktioner m.m. Produkterna är inget annat än trä från uthålligt skötta skogar och vattenburen färg. Miljöklassningen Sunda Hus har gett produkterna betyg A, vilket är bästa miljöklass i användning och i tillverkning.

Med designat trä får rummet yta och konstruktion med samma produkt. 

Akustiktak kulör Fjoling

Färgsystemet som tillämpas är vattenburet, vilket innebär att lösningsmedlet är vatten. Tvättvatten renas i processen där vatten och bindemedel separeras. Rent vatten och brännbar torkad färg blir restprodukterna vid tillverkning enligt Zwahlenska miljömetoden.

Zwahlenska miljömetoden appliceras på naturligt trä. Virkets struktur med årsringar och kvistar bidrar till det färdiga resultatet. Den vattenburna färgen följer underlaget och mönstertrycket samverkar med den naturliga ådringen. När de färdiga produkterna byggs in i inredningar är det just det naturliga träet som skapar sunda rum.