Bilder Trädgård

I sin egen trädgård kan man verkligen göra underverk för den biologiska mångfalden. Mitt recept är äng, oklippta slänter, massor med härdiga perenner och lite stökiga hörn med död ved. En uppsamlare till elgräsklipparen gör gräsmattan till bästa leverantör av klimatsmart gödsel. Kväverikt gräsklipp förser rabatter och trädgårdsland med näring.  Ängen ger marktäckning till buskar och vintertäckning till trädgårdslanden när man slår den en gång per sommar.

Tänk på att humlorna bygger bo i torra slänter och inte tycker om att bli störda stup i kvarten av en gräsklippare. Skapa äng genom att låta gräset växa!