Om produkterna och metoden

Om produkterna och metoden

Produkterna tillverkas enligt den patenterade Zwahlenska miljömetoden.

Produkterna är inredningsträ: dekorationspaneler, akustiktak, lister, reglar, ribbor och balkar. Med produkterna skapas sunda rum med miljövänliga material för vägg, tak, spaljéer, fönstersmygar och konstruktioner. Produkterna är inget annat än trä från uthålligt skötta skogar och vattenburen färg. Miljöklassningen Sunda Hus har gett produkterna betyg A, vilket är bästa miljöklass i användning och i tillverkning.

Med designat trä får rummet yta och konstruktion med samma produkt. 

Akustiktak kulör Fjoling

Färgsystemet som tillämpas är vattenburet, vilket innebär att lösningsmedlet är vatten. Tvättvatten renas i processen där vatten och bindemedel separeras. Rent vatten och brännbar torkad färg blir restprodukterna vid tillverkning enligt Zwahlenska miljömetoden.

Metoden förutsätter naturligt trä där virkets struktur med årsringar och kvistar syns i  det färdiga resultatet. Den vattenburna färgen följer underlaget och mönstertrycket samverkar med den naturliga ådringen. När de färdiga produkterna byggs in i inredningar är det just det naturliga träet som skapar sunda rum.