En idé, en vision, en verklighet – Furueken

Akustiktak kulör Fjoling. Privat hem Trondheim

Furueken har blivit verklighet. När detta tak byggdes sparade beställaren samtidigt en värdefull ekskog. Jordens värdefulla ekskogar är utsatta för ett hårt avverkningstryck p.g.a. ekens stora ekonomiska värde. Med uppfinningen Zwahlenska miljömetoden blev detta akustiktak av furuek verklighet.  

Ett stort arbete ligger bakom detta resultat. Jag vill speciellt tacka följande företag och personer som var med och förverkligade visionen.

Akzo Nobel, Lage Norlin, Niklas Andersson, Fredrik Wennergren, WoodMac, Bertil Nilsson, Pehr Flühr, Janoschka, Egon Eich, Stellan Östlund, Giardina, Michele Forte,  Miller Graphics, Morgan Eklund, Billy Bergman, Coverspray,  Jonas Zwahlen, Peter Zwahlen, Leif Persson, Kurt-Michael Johansson,  Daniel Fridell, Daniel Hillström, Camilo Ruiz, Norbey Ruiz, Helge Jønland, Patrik Lindgren, Swedlist, Mikael Lundgren, Lundgrens Hyvleri, Gudrun Ekengren, Arne Persson, Jonas Rönnlund, Bengt Kraft, Markussons Glas, Danä Hus och Design, Lina Wännström, Gärdin & Persson,  Bengt Henricson, Bernt Tarre, Lars Tarre, Per-Axel Persson, Ulf och Inger Henricson, Barbro Diderholm, Karin Tarre Olthoff, Anna-Greta Bosenius, Lennart Bosenius, Marcus Grönlund, Ann-Sofie Persson, Marianne Öbrand, Svenssons Bygghandel, Rydfjälls Byggkonsult, Malin Eriksson, Gunnar Grann, Staffan Edhe, Hans-Ove Forsell, Eva Fridman, Peter Sondelius, Gunnel Sondelius, Cecilia Malmqvist, Ivar Johansson, Ronald Andersson, Saskia Overbeeke, Ingo Strassmann, Gunilla Johansson, Datafamiljen, Tim Faste, Irene Faste, Dorotea Mekaniska, Samhall Dorotea, Bengt-Petter Persson, Egil Lundgren, Arne Mårtensson, Eva Söderström, Per-Anders Persson, Kerstin Persson, Jens Ullén, Göran Henriksson, Sonja Almrorh, Irma Bergström, Henrik Nielsen, Yvonne Göransson, Göran Nilsson, Uminova, Lena Fridlund Forsgren, Innovationsbron, Bertil Westerlund, Dorotea Kommun, Urban Persson, Swedbank, Bo Nordström, Vattenfall Inlandskraft, Jeanette Holmlund, North Sweden Cleantech, Mauritz Knuts, Vasek, Almi, Norrlandsfonden, Länsstyrelsen, Kreditgarantiföreningen.

Ett speciellt tack vill jag rikta till Anders Bosenius vars insatser har varit ovärderliga. Det här hade inte blivit verklighet utan hans starka tro till idén och uthålliga arbete under hela processen.

Tack Linn, min kära dotter för att du hjälpt mig att få balans i livet så att jag inte har blivit helt uppslukad av min uppfinning.

Energin till första äventyret kom från två nu bortgångna personer, min mor Anita Tarre och reklammannen Chrizter Engman. Om någon söker förklaringen till hur allt detta kunde hända finns en stor del av svaret i samspelet mellan min mor, en orädd reklammakare och mig själv, speciellt under åren 2006 och 2007.

Bilden visar ett akustiktak i kulör Fjoling i ett privat hem utanför Trondheim.