Sunda rum skapar nya rum

forsbergsdruva detalj

Varje epok har sin stil, Nationalromantik, Jugend, Funkis, 80-tal kitsch, postmodernism… men vad heter vår nuvarande stil? Det är alltid svårt att få syn på sin egen samtid, men den trenden som märks allra tydligast är hållbarhet, bort från fossilberoende. Det här får stora inverkan på hur vi bygger våra bostäder. Allt fler hus byggs med stomme av trä med tekniken korslimmat trä s.k. KL-trä. Allt fler fasader och även interiörer blir av trä, eftersom det är det fördelaktigaste materialet ur miljösynpunkt. Ett så tydligt skifte i materialval kommer att få inverkan på vår tids stil. 

Sunda Rum vill vara med som en aktiv part i omställningsarbetet, bort från fossilberoende. Med design och material i samma produkt tas moment bort i byggprocessen, koldioxid byggs in och värdet höjs. Sunda Rum ger också människor möjlighet att vara med och utveckla vår tids stil. Mönster och färg går att variera i det oändliga.

”Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.”

— WILLIAM MORRIS, 1877
 

Hemsidan för Sunda Rum finns nu och ger en bild av vilka möjligheter som öppnas.

Alla rum som visas på Sunda Rums hemsida är tillverkade med Zwahlenska Miljömetoden. Arbetet med att skapa den första eklisten av furu var omfattande, nästa gick lite lättare men utmaningarna var fortfarande stora. Att få till stabilitet i produktionen och ta fram ett sortiment av lister var flera års arbete. När detta arbete var klart öppnades dörren för att arbetet med fria designade mönstren i kombination med Zwahlenska Miljömetoden. De fem första mönstren är bara början. De stakar ut riktningen för framtida produktutvecklingsarbete och kommer att utgöra en milstolpe i historien.

 

 

2011_1115island0781