Eva Zwahlen

Tag Archive: generation xwoodline

En idé, en vision, en verklighet – Furueken

Akustiktak kulör Fjoling. Privat hem Trondheim

Furueken har blivit verklighet. När detta tak byggdes sparade beställaren samtidigt en värdefull ekskog. Jordens värdefulla ekskogar är utsatta för ett hårt avverkningstryck p.g.a. ekens stora ekonomiska värde. Med uppfinningen Generation xWoodline förverkligad genom bolagen Zwahlen Industries och Dorotea Design/Transformwood blev…
Read more