Eva Zwahlen

Om skogen

Om skogen

Under en lång period var efterfrågan på regnskogsträ mycket stor i Europa. Ädla träslag som Mahogny, Ebenholz, Wenge, Jakaranda, Teak etc. användes i möbler, inredningar och båtbyggen. En rovdrift bedrevs i regnskogen där de värdefulla träden höggs ner och öppnade upp skogen för annan markanvändning. Medvetenhet om skövlingen av regnskog växte fram under senare delen av 1900-talet och olika skyddssystem implementerades. CITES-konventionen är ett avtal som reglerar handel med hotade arter och började gälla 1975. Där finns 5600 djurarter och 30 000 växter upptagna. Många av de tropiska träslagen finns med på listan. Den tidigare efterfrågan på tropiska träslag har sedan gått över på andra träslag. Konsumtionen av valnötsträ och framför allt ek har under senare år därför bara ökat och ökat. Det har lett till att efterfrågan vida överstiger tillväxten på dessa träslag.

De centraleuropiska skogarna av valnöt och ek har i det närmaste tagit slut.  Det vi känner som ek är Quercus Robur – Europeisk ek. Tillgången på just detta träslag är starkt begränsad, vilket gör att den europeiska handeln allt mer har gått över på någon av de andra 400 arterna av ek som finns. Ekskogar finns naturligt i Asien, Nordafrika, Europa, Nordamerika, Västindien och Sydamerika ner till Colombia. I USA har tillgången på ek börjat att tryta, vilket gör att trycket på ekskogarna i Kanada ökar.

I tillämpningar som väggbeklädnader och akustiktak är det enbart ekens utseende och statusvärde man vill åt. Att där använd äkta ekträ är inte ansvarsfullt när alternativ finns. Till vin- och whiskeytunnor är det ekvedens speciella egenskaper av hårdhet, struktur och tanniner som gör att ekträ inte går att ersätta. Bättre att använda de värdefulla ekarna till detta.

Eftersom man med metoden Generation xWoodline kan tillverka ekträ med verklig träkänsla (det är ju äkta trä som används) kan man i många tillämpningar skona ekskogarna och använda sig av träslag där tillväxten överskrider avverkningen.  Miljömetoden Generation xWoodline bygger på att det är virke från tallar och granar som används som sedan gravyrtrycks för att efterlikna ek eller andra träslag.

I Sverige har vi förstått att ekarna är värdefullast där de står. Mer än 500 arter av insekter är direkt beroende av den murkna veden i gamla ekar. Många ekskogsbestånd är nu skyddade i naturreservat, Natura 2000-områden eller av enskilda markägare i nyckelbiotoper.

Bara riktigt gamla ekar kan bli mulmträd.

Bara riktigt gamla ekar kan bli mulmträd – ett träd som växer och multnar samtidigt.