Eva Zwahlen

Fonden för biologisk mångfald

Fonden för biologisk mångfald

Ekmönstret vem har skapat det?

Min uppfinning bygger på att jag använder mig av ett mönster som finns naturligt. Kan jag då hävda att jag har upphovsmannarätt till ekmönstret, det mönster som skapar mervärdet? Jag har vänt och vridit på den här frågan och slutsatsen som jag har kommit fram till är ”Nej”.  Har någon annan aktör i värdekedjan moraliskt rätt till det mervärdet som ekmönstret skapar? Svaret på denna fråga är också ”Nej”.

När jag i tillverkning trycker ekmönster ökar värdet från furans värde till ekens. En del av denna värdeökning ska gå till att sänka priset för slutkonsument. Resterande del ska gå oavkortat till att värna den biologisk mångfalden. Förutom att min uppfinning skapar sunda rum blir syftet med företaget på så sätt att också rädda ekskogarna – en metafor för att värna den biologiska mångfalden. Därför kommer jag att skapa en stiftelse som äger mönsterrättigheter och patentet för min uppfinning. Denna stiftelse kommer också att äga mönsterrättigheterna till de mönster jag själv skapar. Dessa mönster är skyddade av svensk upphovsmannalag i 70 års tid efter min död, vilket garanterar att det system för att återföra pengar till naturen som jag nu utformar kommer att kunna bli varaktigt över lång tid.

Pengarna från denna stiftelse ska gå till att värna den biologiska mångfalden i Sveriges skogar. Detaljerna för hur detta ska gå till håller jag nu på att utforma. Mer information kommer så snart det finns något mer konkret att berätta.

  20180518_140837