Eva Zwahlen

Bilder Trädgård

I sin egen trädgård kan man verkligen göra underverk för den biologiska mångfalden. Mitt recept är äng, oklippta slänter, massor med härdiga perenner och lite stökiga hörn med död ved. Gräsmattan förser rabatterna med kväverikt gräsklipp och ängen ger hö som marktäckning till buskar och trädgårdsland. På så sätt matar jag mikrolivet i näringsrik mull och utarmar ängen vilket gynnar örtfloran. Tänkt på att humlor bygger bo i torra slänter och inte tycker om att bli störda stup i kvarten av en gräsklippare. Låt gräset växa!