Eva Zwahlen

Naturkapital

eva-zwa-s

När man vill göra rätt är det ibland så otroligt svårt. I företaget vill vi föra tillbaka pengar från konsumtion till att öka naturkapitalet. 1 krona för varje löpmeter försåld gravyrtryckt panel, list eller ribbor ska gå till att bevara regnskog och de få rester av svenska urskogar som finns kvar. Då fastnar vi i en massa regelverk och system som samhället byggt upp som inte tar hänsyn till kostnaderna för naturen. När vi vill lägga in den kostnaden i kalkylen så verkar det stört omöjligt. Att frivilligt föra tillbaka pengar till att bevara biologisk mångfald verkar inte vara normalt företagarbeteende. Massa sociala förhållningssätt hindrar oss och som går stick i stäv mot vår kunskap om den objektiva verkligheten där arter försvinner i rasande takt, där koldioxidhalten i luften är 400 ppm, det högsta i hela mänsklighetens historia o.s.v…. Om vi förhöll oss mer till den objektiva verkligheten och ifrågasatte våra intersubjektiviteter skulle det inte vara så svårt att få med enkronan per löpmeter i vår kalkyl. Uppfinn ett nytt 4000-konto som heter kostnad för förbrukat naturkapital, så ser vi till att pengarna används till att reparera naturen.

Sen är ju mänsklig interaktion härlig, speciellt när man hittar sig själv i en låt som någon man tycker mycket om har gjort. Här är den: https://soundcloud.com/pehr-fluehr/pehr-fluhr av Pehr Flühr