Eva Zwahlen

Modern livsstil i skön miljö

Rädda ekarna

20180215_130525

Det var precis det svenska kyrkan gjorde när de beställde ett akustiktak med ådringsmålad ek istället för äkta ek. I hela församlingscentret finns akustiktak av äkta svenskt trä, men det är inte ek, utan furu som ser ut som ek. …
Read more

En idé, en vision, en verklighet – Furueken

Akustiktak kulör Fjoling. Privat hem Trondheim

Furueken har blivit verklighet. När detta tak byggdes sparade beställaren samtidigt en värdefull ekskog. Jordens värdefulla ekskogar är utsatta för ett hårt avverkningstryck p.g.a. ekens stora ekonomiska värde. Med uppfinningen Generation xWoodline förverkligad genom bolagen Zwahlen Industries och Dorotea Design/Transformwood blev…
Read more