Eva Zwahlen

Modern livsstil i skön miljö

Stiftelsen är grundad

20180519_115534

Stiftelsen Sundare Liv är grundad. Äntligen är det klart. Ett etappmål är nått. Stiftelsen är grundad och värdet av min uppfinning är säkrad för lång tid framåt. Jag hoppas av hela mitt hjärta att det här steget kommer att göra…
Read more

En idé, en vision, en verklighet – Furueken

Akustiktak kulör Fjoling. Privat hem Trondheim

Furueken har blivit verklighet. När detta tak byggdes sparade beställaren samtidigt en värdefull ekskog. Jordens värdefulla ekskogar är utsatta för ett hårt avverkningstryck p.g.a. ekens stora ekonomiska värde. Med uppfinningen Generation xWoodline förverkligad genom bolagen Zwahlen Industries och Dorotea Design/Transformwood blev…
Read more